Tlačivá
pre občanov
Triedenie
odpadu
Rezervácia
kultúrneho domu
Kalendár
udalosti
Zber
odpadu
Kontakt
22.11.2022

                

Starosta obce Zubák v zmysle zákona číslo  369/90 Zb. zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 29.11.2022

o 17:00  hod. v zasadačke OcÚ v Zubáku, na ktoré Vás týmto pozýva.

                    

                                                                                         

                                                                                        Pavol Gelo v.r.

 v Zubáku: 22.11.2022                                                                                        starosta obce                      

 

 

Program OZ:                

                 1.     Kontrola plnenia uznesení OZ z posledného zasadnutia

2.         Prerokovanie protestu prokurátora proti uzneseniu   č.12/2022

3.         Informácia k možnosti čerpania finančných  prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov.

4.        Čerpanie rozpočtu obce, ZŠ s MŠ, ŠJ za 3. štvrťrok 2022

5.        Prerokovanie návrhu VZN č.1/2022 o obecných poplatkoch

6.        Prerokovanie návrhu VZN č. 2/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov výdavkov
   v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce                                                          

7.        Prerokovanie návrhu VZN č. 3/2022 o miestnych daniach a poplatku za vývoz TKO

8.        Prerokovanie návrhu rozpočtu obce, ZŠ s MŠ, ŠJ na rok 2023

9.        Žiadosti

10.    Rôzne

11.    Diskusia

12.    Záver

                

Kontakt
Obec Zubák, Zubák č.164, 020 64
obeczubak@obeczubak.sk
04247106100948097011
Kalendár
December 2022
 • Pon
 • Uto
 • Str
 • Štv
 • Pia
 • Sob
 • Ned
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
Referendum 2023
Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek