Geografické údaje

Zubák sa nachádza na severozápadnom Slovensku. Jeho chotár sa rozprestiera v severnej časti Bielych Karpát, v hornej časti rovnomennej doliny, v údolí potoka Zubák. Obec leží 20 km severozápadne od Púchova.
 
    Chotár obce má rozhlohu 2595 ha. Nadmorská výška chotára je v rozpätí 400-854 metrov, stred obce je vo výške 420 m. Chotár ma pretiahly tvar od západu na východ.
 
    Na severe hraničí s týmito obcami: Lysá pod Makytou, Lúky pod Makytou, Záriečie, Mestečko, na východe s Dohňanmi, Hornou Breznicou, na juhu s Lednicou a Červeným Kameňom. Na západe, kde sa rozprestierajú veľké lesy, prechádza štátna hranica medzi Slovenskom a Českom, kde hraničí s chotármi obce Strelná, Študlov, Nedašova Lhota.
 
V obci sa nachádza aj minerálny prameň - sirková voda.
 
Príroda
Zubák leží v severnej časti Bielych Karpát v hornej časti rovnomennej doliny. Nadmorská výška v strede obce je 420 m n. m., v chotári 400-854 m n. m. Členitý vrchovinný až hornatinný povrch chotára s masívnymi pieskovcovými chrbtami tvorí treťohorný flyš. Prevládajú hnedé lesné pôdy. Lesy sú v južnej a západnej časti. Je tu sírnatý minerálny prameň.
 
Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku 3. časť