Pamiatky


Kostol sv. Vendelína
Rímskokatolícky kostol zo začiatku 19. storočia stojí na mieste staršieho dreveného kostola.

Kaplnka sv. Vendelína
Sv. Vendelín je patrónom našej obce. Z vďačnosti, že prestal dobytčí mor v 20. rokoch 20. storočia, mu veriaci postavili kaplnku. Kaplnka sv. Vendelína teraz patrí rímsko-katolíckej cirkvi v našej farnosti Zubák.

Kaplnka Nepoškrvrneného Počatia Panny Márie
Rudolf, Eduard a Martin Slabý postavili kaplnku ku cti Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v roku 1944 a doteraz sa o ňu aj starajú.

Dom smútku
Dom smútku bol postavený v roku 1981, exteriér stavby projektoval Vendelín Duvač, Nemšová 666 a interiér bol projektovaný Ing. arch. Michaeli a Hasopust. Stavba je umiestnená na juhozápadnej strane miestneho cintorína. Interiér je vybavený žulovým katafalkom, dreveným rečníckym pultom, vešiakmi na vence, drevenými lavicami a osvetľovacími telesami. Za katafalkom je umiestnená tapiséria "Strom života". V interiéri sa tiež nachádza dvojmiestny chladiaci box. V zadnej časti je miestnosť - šatňa a je tu zabudované aj ozvučenie domu smútku. Okolo budovy je položený asfaltový koberec a po jeho okrajoch sú vysadené tuje. Stavba bola postavená v akcii "Z".