Projekty
Zrealizované projekty
Pridané: 11.05.2021

Modernizácia kultúrneho domu, zvýšenie energetickej účinnosti budovy, využitie obnoviteľných zdrojov energie- rok 2016

Pridané: 11.05.2021

Obec Zubák v roku 2015 podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok

Pridané: 11.05.2021

Na základe žiadosti obce Zubák, bola poskytnutá dotácia z Ministerstva

Pridané: 11.05.2021

Na základe dohody bol obci poskytnutý príspevok na rekonštrukciu

Pridané: 11.05.2021

Na základe uznesenia vlády č.140 zo dňa 25. marca 2015 našej obci