Kultúra

Každoročne sa v obci konajú nasledovné kultúrne akcie:
 
- fašiangový sprievod obcou a pochovávanie basy spojené so zábavou
- posedenie so všetkými ženami v obci ku dňu matiek s kultúrnym programom
    2013 - Zubácke folklórne slávnosti 1. ročník 
    2010 - vystúpila hudobná skupina Eminent
    2009 - Števo Hruštinec a Juro Chlebana
    2008 - Mája Velšicová
- stavanie májov s kultúrnym vystúpením Jednoty dôchodcov (od r. 2010)
- v júni na medzinárodný deň detí sa koná športové popoludnie pre deti na futbalovom ihrisku s pripravenými súťažami
- v októbri posedenie s občanmi nad 62 rokov s vystúpením detí zo základnej školy
- v decembri sa usporiadáva Mikulášsky večierok pre deti od 2 - 15 rokov.

Kultúrna zaujímavosť
V polovici 20. storočia bola známa výroba detských klarinetových troj- alebo štvordierkových píšťal, tzv. gájd.
 
Tradície obce
Do dnešných dní sa zachovalo dodržiavanie tradícií ako chodenie dievčat tzv.Luciek na Luciu, ktoré zahaléné chodia po domoch vymetať husími krídlami zlé sily z domácností. Mládenci chodia na sviatok Svätého Mikuláša oblečení za Mikuláša s čertmi a popri rozdávaní sladkostí deťom prečítajú žartovné novinky ktoré sa udiali v obci za uplynulý rok. Malí chlapci na sviatok Troch kráľov chodia po domácnostiach oznamovať príchod Spasiteľa. No a zimné zvykoslovie končí v sobotu pred Popolcovou stredou fašiangový sprievod masiek po celej obci a večer zábava s pochovávaním basy. A na Veľkú noc sa koná tradičná veľkonočná oblievačka...
 
 
Významné osobnosti
 
Anton Bielik (1857 – 1911), spisovateľ, pôsobil tu v rokoch 1891 – 1892.
 
 
Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku 3. časť

BIELEK ANTON KAROL
spisovateľ
 
* 10.9.1857 Bytčica pri Žiline
 
+ 27.1.1911 Viedeň-Steinhofen
 
150. výročie narodenia
 
Po matkinej smrti ho vychovávali príbuzní v Starej Bystrici, kde chodil aj do školy. Od r. 1870 študoval na gymnáziách v Žiline, Kláštore pod Znievom, Ostrihome a na učiteľskom ústave v Kláštore pod Znievom. Od r. 1879 pôsobil ako učiteľ vo Fačkove, v Dohňanoch a v Zubáku, od 1890 bol vydavateľským pracovníkom a redaktorom v Ružomberku, od r.1891 administrátorom Národných novín, súčasne úradníkom Tatrabanky, redaktorom a vydavateľom Ľudových novín v Martine, od 1904 redaktor Katolíckych novín v Trnave, neskôr v Skalici. R.1906 emigroval do USA, pôsobil v New Yorku ako redaktor Slováka v Amerike, spoluzakladateľ a neskôr člen dozorného výboru Slovenskej ligy v Amerike. Anton Bielek patrí k prvej vlne slovenského literárneho realizmu, v črtách, poviedkach a novelách ľudového čítania, situovaných spravidla do horského prostredia Kysúc, čerpal zo života dedinského ľudu (Poviestka z hôr, Obrázky z hôr, Na vysokých horách). S M. Kukučínom vydal Slovenské besiedky a Slovenský kalendár, pre Karola Salvu zredigoval beletristický slovenský zábavník Besedy. Bol plodným publicistom, autorom brožúr o aktuálnych problémoch Náš ľud, jeho biedy a ako mu treba žiť (1896), Dejepis Slovákov (1897) a i.
 
 
 
    Literatúra
 
Encyklopédia slovenských spisovateľov 1. Bratislava : Obzor, 1984. S. 54-55.
 
Borčányi, Jozef: Literárnym Považím. Žilina : Scientia Medica, 1994. S. 91-92.
 
Kubiš, Pavol M.: Anton Bielek. Jeden z reprezentantov prvej fázy nášho literárneho romantizmu. In: Nový Slovák. Roč. l, č. 209 (1992), s. 10.
 
Kysuce a Kysučania : Kultúra. Čadca : Kysucké múzeum, 1997. S. 10.
 
(Zdroj:Kalendárium výročia osobností okresu Žilina a Bytča a výročia osobností slovenského literárneho života v roku 2007)