Projekty
Dotácia na modernizáciu zariadenia školskej jedálne - rok 2015

Na základe uznesenia vlády č.140 zo dňa 25. marca 2015 našej obci bola schválená dotácia vo výške 10000€ na modernizáciu zariadenia školskej jedálne.