Projekty
Dohoda o poskytnutí príspevku z mimoriadneho fondu Lesov SR - rok 2015

Na základe dohody bol obci poskytnutý príspevok na rekonštrukciu miestnej komunikácie prechádzajúcou obcou Zubák, osada Argánci, pozemok parcela č. C KN 3587 vo vlastníctve príjemcu vo výške 10 800€.