Projekty
Dotácia na výmenu okien a dverí na budove MŠ - rok 2015

Na základe žiadosti obce Zubák, bola poskytnutá dotácia z Ministerstva financií na individuálne potreby na rok 2015 vo výške 5700€. Prostriedky budú použité na výmenu okien a dverí na budove materskej školy.
 

Prilohy:
8a93b_okná.jpg