07.02.2022

Piata nedeľa v cezročnom období, rok C

06. februára 2022

Utorok: Sv. Jozefíny Bakhity, panny

Štvrtok: Sv. Školastiky, panny

Piatok: Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, spomienka

Sobota: Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu, spomienka 

Budúca nedeľa: 6. nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší:

Deň

Miesto

 

Zubák

Horná Breznica

Pondelok

7.00

 

Utorok

17.30

 

Streda

17.30          

16.30

Štvrtok

7.00

 

Piatok

17.30 

16.30

Sobota

17.30

 

Nedeľa

8.00                11.00          

9.30


Utorok: + Antónia, Ľudovít a Jozef Ocinák

Streda: + Jozef Martiš

Štvrtok: za farnosť

Piatok: + Ján Chudý

Nedeľa: za zdravie a Božiu pomoc rod. Chudej

               + Štefan Cyprich 

Horná Breznica:

Streda:

Piatok:

Nedeľa:


  1. Ďakujem za upratovanie skupine č. 11. a  budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č. 12. Ďakujem za milodary 2x100€ a 2x50€. Ďakujem všetkým za odzdobenie vianočnej výzdoby. Ďakujem všetkým, ktorí pristúpili k sviatosti zmierenia a ďakujem vám aj za účasť na fatimskej sobote. Ďakujem ženám za upratanie fary, centra a za varenie pre tábor. 


  1. Tlačivo na 2% na naše Občianske združenie Svätý Vendelín nájdete v zadnej časti kostolov, kto chcete podporiť naše centrum, vopred veľká vďaka. Tlačivo bude aj na našej webovej stránke.