Projekty
Zrealizované projekty
Pridané: 11.05.2021

V zmysle rozpočtového opatrenia boli pre ZŠ s MŠ

Pridané: 11.05.2021

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013

Pridané: 11.05.2021

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013

Pridané: 11.05.2021

Rekonštukcia verejného osvetlenia v obci Zubák sa realizoval v mesiaci júl 2009.

Pridané: 11.05.2021

Projekt bol schválený z Environmentáleho fondu MŽP SR