Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Výzva na zabezpečenie hospodárenia v lesoch v k.ú. Zubák porast 123A, 125C, 125E1, 125E3, 125E4, č.IP4917.08.202101.09.20212ad79_Výzva 17.8..pdf
Navrhovaný lesný celok Lednické Rovne - zoznam dotknutých vlastníkov26.07.202110.08.2021Rozhodnutie č. OU-TN-OOP4-2021/016394-022b8ab0_Vyhláška OÚ.pdf
Výzva na zabezpečenie hospodárenia v lesoch v k.ú. Zubák15.07.202130.07.2021Výzva Okresného úradu Považská Bystrica - Pozemkový a lesný odbor, odboru lesného hospodárstva na zabezpečenie odborného hospodárenia v lesoch k.ú. Zubák.99a37_Výzva 1.pdf99a37_Výzva 2.pdf
Výzva na predloženie cenovej ponuky.13.07.202122.07.2021Výzva na predloženie CP370f9_Výzva na predloženie CP.pdf
Výzva na predloženie cenovej ponuky.12.07.202121.07.2021Výzva na predloženie CP03739_Zakazka_OMV pre obec Zubák.pdf
Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky03.06.202118.06.2021Návrh plánu kontrolnej činnosti.41ee9_Plán kontrolnej čin. na II. polrok 2021.pdf
Návrh záverečného účtu za rok 202028.05.202111.06.2021Návrh záverečného účtu obce za rok 2020.38cc1_Záverečný účet obce za rok 2020.doc